Your shopping box

Privacy Policy

Политика за поверителност на обработваните лични данни

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия сайт и продуктите и услугите, които Ви предлагаме чрез него.

Вашето лично пространство и защитата на личните Ви данни са много важни за нас. Затова с настоящата Политика за поверителност имаме за цел да Ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Кои сме ние?

„РАНЪРС” ЕООД, с ЕИК 126510972 е дружество, специализирано в продажбата на спортни стоки.

„РАНЪРС” ЕООД предлага широка гама от детски, дамски и мъжки спортни стоки - обувки, спортни облекла и др.

Телефон за връзка с нас: +359 882 803 366

Имейл адрес: shop@runners.bg

Адрес: гр. София, бул. „Илиянци“ № 96

Обработваме ли лични данни за ВАС?

„РАНЪРС” ЕООД обработва Вашите лични данни за целите на изпълнение на Ваши поръчки, направени чрез уебсайта www.runners.bg , включително чрез създаването на потребителски профил, абонирането Ви за нашите рекламни бюлетини, изпращане на запитвания чрез формата, поместена в уебсайта и др.

Защо са ни необходими личните Ви данни?

Събиране и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, предоставяйки лични данни с оглед извършване на поръчка на продукти и/или услуги на „РАНЪРС” ЕООД (напр. през формите за поръчки в сайта). Използваме предоставените данни, за да:

·         обработваме Вашите запитвания;

·         осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;

·         осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви и Ваши запитвания;

·         извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

„РАНЪРС” ЕООД е предприело всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, които ни предоставяте или до които имаме достъп при осъществяване на техническа поддръжка, съдействие и др. Предприетите технически и организационни мерки са в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Информацията, която събираме и обработваме за тези цели, включва данни за:

Ø  Физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Ø  Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

Срокове за обработка на личните данни

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни, е 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; освен ако не е налице друго основание за продължаване на сроковете за обработката, така например, в случай че сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок за целите на подобрение на нашите услуги или други изрично посочени цели, включително маркетингови.

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направената от Вас поръчка за продукт и/или услуга на „РАНЪРС” ЕООД е възможно Ваши данни да бъдат предоставени на трети лица: наши контрагенти (напр. дружества за куриерски услуги - Спиди АД; доставчици на маркетинг софтуерни решения - Sendinblue https://www.sendinblue.com/); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи и бази с данни; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.

Събиране и обработване на лични данни при абонирането Ви за нашите безплатни информационни бюлетини и за получаване на актуална информация, рекламни и търговски съобщения

Чрез попълване на специално предвидените форми за абонамент Вие може да предоставите доброволно Вашето изрично съгласие да получавате някои от нашите безплатни информационни бюлетини и/или рекламни и търговски съобщения за наши продукти, услуги и промоционални кампании. В този случай ние ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви ги изпращаме редовно на посочения от Вас имейл адрес.

Личните данни, които събираме и обработваме за тази цел, включват:

Ø  Данни за физическа идентичност: имена и адрес на електронна поща, IP адрес, от който е направен абонаментът

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 3 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от по-нататъшно получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като използвате специално предвидения за това линк в бюлетина или изпратите съобщение на следния имейл адрес: shop@runners.bg

Обработване на данни за целите на директния маркетинг

Ние използваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг само в случай, че сте дали доброволно Вашето изрично съгласие за това.

В този случай Вие ще получавате актуална информация за нашите продукти, услуги и промоционални кампании на посочения от Вас адрес и/или на електронната Ви поща и/или ще Ви бъде съобщавана по телефон на посочения от Вас телефонен номер. При дадено изрично съгласие може да получавате анкетни запитвания с цел подобряване на предлаганите от нас продукти и услуги.

Личните данни, които обработваме за тази цел, включват:

Ø  Данни за физическа идентичност: имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Ø  Търговско поведение: закупени стоки и използвани услуги.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 3 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от използването на Вашите данни за целите на нашия директен маркетинг, като за целта изпратите съобщение на следния имейл адрес: shop@runners.bg

За целите на директния ни маркетинг ние предоставяме Ваши лични данни на наши бизнес партньори (напр. рекламни агенции, кол-центрове, фирми за куриерски и пощенски услуги); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи.

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

·         поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;

·         поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

·         поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях;

·         оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг на продуктите и услугите на „РАНЪРС” ЕООД, както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;

·         възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;

·         поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг;

·         да изпратите жалба в Комисия за защита на личните данни.

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: shop@runners.bg

Най-актуалната Политика за поверителност можете да намерите винаги на нашият уебсайт: http://www.runners.bg/politika-za-poveritelnost.

 

Дата: 09.12.2019 г.